top of page

Vinterpride Lillehammer

Studentprosjekt i emnet IDG3014 – Emneoverbyggende prosjekt ved NTNU våren 2022


Utdrag fra brief

«Du velger selv et grafisk designprosjekt som du skal utvikle og gjennomføre til en presentasjonsskisse i høy kvalitet og som kan brukes i din presentasjonsmappe. Prosjektets primære eksponeringsflater skal være trykte/analoge medier, men digitale flater kan også legges til etter ditt ønske.»


Om prosjektet

I dette prosjektet ønsket jeg å jobbe med visuell identitet. Jeg laget en fiktiv brief med Vinterpride Lillehammer som oppdragsgiver. Målet med oppgaven var å skape en helhetlig visuell identitet til bruk på både trykte og digitale flater. Et utdrag fra briefen lyder som følger: «(...) Deres hovedmålgruppe er unge og skeive, men de ønsker også å appellere til befolkningen for øvrig og trekke nye publikummere til festivalen. De ønsker å visuelt differensiere seg fra lignende andre arrangementer, ved å gjøre identiteten mer gjenkjennbar og unik. De ønsker å fremme verdier om individualitet, menneskelighet, samhold og autentisitet.»


Bilder og informasjon hentet fra www.vinterpride.no og www.facebook.com/vinterpridelillehammer.


  • Epost
  • Instagram
  • LinkedIn

©2023 Anina Rasmussen

aninar.ar@gmail.com

blomst_gronn.png
bottom of page