top of page

Veifinning for Gjøvik VGS

Studentprosjekt i emnet IDG3950 – Veifinningssystemer ved NTNU høsten 2022

Gruppeprosjekt med Elisabet Tuft Botnen & Katrine Hågbo


Utdrag fra brief

«Elever og ansatte ved skolen rapporterer at det kan være vanskelig å finne fram og gi gode veibeskrivelser til besøkende ved skolen. Gjennomfør innsiktsarbeid i form av befaring av anlegget, undersøkelser, observasjoner, intervjuer o.l. Lag en liten gjennomgang og analyse av dagens situasjon vedrørende veifinnings- og skiltsystem for Gjøvik videregående skole (eller mangel på sådanne) og anleggets tilgjengelighet og lesbarhet, samt tilgang fra ulike retninger. Deretter designer dere et helhetlig veifinnings- og skiltsystem for skolen som skal ivareta behovene for oversiktsinformasjon, retningsinformasjon [&] stedsinformasjon»


Om prosjektet

Veifinningssystemer var et stort og omfattende prosjekt med mye innsiktsarbeid og nøye planlegging av gjennomføringen. Målet vårt var å skape et effektivt veifinningssystem som visuelt passer godt inn på en videregående skole, og har noen lekne detaljer. I tillegg til skiltene laget vi også et piktogramsett, og oppgraderte fløynavn-systemet.


Fotografier tatt av medstudenter.


  • Epost
  • Instagram
  • LinkedIn

©2023 Anina Rasmussen

aninar.ar@gmail.com

blomst_gronn.png
bottom of page