top of page

ungfritid.no

Studentprosjekt i emnet IDG2200 – Design og prototyping for digitale produkter ved NTNU våren 2023

Gruppeprosjekt med Kristine Meek Strand, Daniel Lillevik & Aron Hundstad


Utdrag fra breif

«Tietoevry Create drifter ungfritid.no og ser at det er potensiale for å forbedre brukervennligheten av nettsiden. Det er ønskelig at gruppen skal ta en fullstendig evaluering av nettsiden (inkl, men ikke begrenset til WCAG), samt komme med potensielle skisser for forbedring. Det er ønskelig at oppgaven gjennomføres gjennom en designprosess.»


Om prosjektet

Oppgaven skulle ende i en responsiv hi-fi prototype laget i Figma, som tar utgangspunkt i mobile first og prinsipper for design for touch.


Vi ønsket å gjøre den nye nettsiden mer oversiktlig og enklere å navigere, samtidig som vi ønsket å gjøre den mer leken og innbydende for de unge ved bruk av spreke farger og et dynamisk design.


Mockups av Konstantinas Ladauskas.

  • Epost
  • Instagram
  • LinkedIn

©2023 Anina Rasmussen

aninar.ar@gmail.com

blomst_gronn.png
bottom of page