top of page

Sosiologi i dag

Studentprosjekt i emnet IDG2014 – Redaksjonell design 1 ved NTNU høsten 2021

Omslag er laget individuelt, innmat er gruppearbeid med Stina Stemnes.


Utdrag fra brief

«Målene, som definert i briefen, var blant annet «å utvikle et design der den grafiske formen signaliserer at det aktuelle tidsskriftet er et veletablert og anerkjent akademisk fagtidsskrift, å utvikle et design som forholder seg til internasjonale sjangerkonvensjoner som gjelder for denne typen tidsskrift, å utvikle design basert på et tidsriktig og tiltalende formspråk, å utvikle design basert på høy grad av praktisk funksjonalitet og brukervennlighet, (...) å utvikle en grafisk identitet som er gjennomgående fra nummer til nummer og årgang til årgang [og] tegnsetting og detaljtypografi iht. nasjonale rettskrivingsregler, bibliografiske referansesystem, husregler og typografiske konvensjoner.»


Om prosjektet

Prosjektet gikk ut på å velge et vitenskapelig tidsskrift fra et forhåndsbestemt utvalg, finne og artikulere de designmessige problemene med det originale tidsskriftet, og gjennomføre et fullstendig redesign, hvor det eneste gitte designmessige kravet var at brødteksten skulle være satt som blokksats. Arbeidet med innmaten ble gjennomført i par, og individuelt designet vi omslag til to årganger med tre temanumre. 


I arbeidet med innmaten fokuserte vi på et tydelig hierarki og god lesbarhet. Vi jobbet mye med parametere for orddeling- og justeringsverdier for å få teksten jevn og fin. Hovedfokuset i arbeidet med omslagene var å knytte dem opp mot temaet i hver utgave samtidig som de skulle ha en tydelig visuell sammenheng. Jeg ville gjøre noe relativt enkelt som samtidig ville skille seg ut fra andre vitenskapelige tidsskrift. Dermed endte jeg opp med en illustrasjonsstil som balanserer det seriøse og det litt mer lekne og organiske.


Tekst hentet fra arkivet på www.ojs.novus.no/index.php/SID/index


  • Epost
  • Instagram
  • LinkedIn

©2023 Anina Rasmussen

aninar.ar@gmail.com

blomst_gronn.png
bottom of page