top of page

Rørosmeieriet

Studentprosjekt i emnet IDG3010 – Emballasjedesign ved NTNU høsten 2022


Utdrag fra breif

«Rørosmeieriet ønsker å bli mer attraktive for en yngre målgruppe uten å svikte dagens kunder. Denne målgruppen legger i økende grad vekt på verdier som sammenfaller med dem Rørosmeieriet står for. Dette må kommuniseres tydelig på produktpakningene uten å svekke inntrykket av tradisjon og kunnskap» 


Om prosjektet

Vi stod fritt til å velge hvilke av Rørosmeieriets allerede eksisterende produkter vi ønsket å designe, men det skulle være fire forskjellige, og emballasjens type og form må forbli den samme. Målet var å skape et helt nytt visuelt uttrykk uten likhetstrekk med de tidligere pakningene. Jeg ønsket å vekke en følelse av nostalgi og kos i mine produkter, og gikk derfor for et organisk og håndmalt uttrykk. Dette fremhever også det organiske ved produktene, tradisjonene fra Røros-traktene som ligger til grunn for dagens produkter og håndverket det er å produsere meieriproduktene.


  • Epost
  • Instagram
  • LinkedIn

©2023 Anina Rasmussen

aninar.ar@gmail.com

blomst_gronn.png
bottom of page