top of page

Queen Sonja Opera Competition

Studentprosjekt i emnet IDG2015 – Strategisk design ved NTNU våren 2022

Gruppeprosjekt med Kristine Meek Strand


Om prosjektet

Prosjektet i Strategisk design gikk ut på å skape en ny visuell identitet for sangkonkurransen som på det tidspunktet hadde navnet Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse (nå kalt Queen Sonja Singing Competition). Konkurransen er prestisjefylt og arrangeres i Oslo annethvert år med deltakere fra hele verden. Konkurransen arbeider for å gi unge sangere muligheter, og en vei inn i den profesjonelle operaverden. Den visuelle profilen skulle omfatte blant annet en logo, nettside, plakater, banner, appikon og en post på sosiale medier. I tillegg kom to valgfrie kontaktflater, hvor vi valgte å gå for visittkort og handlenett,og en designmanual med instruksjoner til bruk av identiteten. Vi kunne også ta oss noen friheter når det kom til å endre navnet til konkurransen.


I dette prosjektet var vår største utfordring å balansere de to ønskene om å appellere til de som allerede er godt kjent med operamiljøet og konkurransen, og ønsket om å trekke en ny og yngre målgruppe til konkurransen, som kanskje ikke har noe forhold til opera fra før. Løsningen vi endte opp med er en leken kombinasjon av det elegante og det unge. Identiteten er lett gjenkjennbar med sine sterke farger og gjennomgående bruk av det grafiske støtteelementet.


Bilder hentet fra daværende qsimc.no (siden finnes ikke lenger, den nye heter www.qssc.no)  • Epost
  • Instagram
  • LinkedIn

©2023 Anina Rasmussen

aninar.ar@gmail.com

blomst_gronn.png
bottom of page