top of page

Laagendalsposten

Studentprosjekt i emnet IDG3013 – Redaksjonell design 2 ved NTNU våren 2023


Utdrag fra breif

«Redesign en fritt valgt avis. Velg fra den norske eller internasjonale avisfloraen. Det kan være en nasjonal, regional eller lokal avis. Ditt avisdesign skal ha tabloidformat (28 × 40cm).»


Om prosjektet

Elementene som som skulle formgis er logo og bladhode, forsiden, side to og tre, som inneholder blant annet leder og/eller kronikk og kolofon med utgiverinformasjon, et nyhetsoppslag, og et temaoppslag med for eksempel kultur, featurestoff, intervju eller sport.


Jeg valgte lokalavisen hjemme, Laagendalsposten. Avisen eies av Amedia og benytter seg av samme mal som en rekke andre lokalaviser. I løpet av prosessen hadde jeg stort fokus på at avisen fremdeles skulle føles ut som en lokalavis, men at den skulle bli ryddigere og enklere å navigere.


  • Epost
  • Instagram
  • LinkedIn

©2023 Anina Rasmussen

aninar.ar@gmail.com

blomst_gronn.png
bottom of page